logo

  Thông báo

  Giới Thiệu Sách

SISP

THƯỜNG TRỰC, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÀM VIỆC TẠI CHI BỘ VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG MIỀN NAM

 • Thứ ba, 16:29 Ngày 29/08/2023
 • Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam

  Sáng ngày 23/08/2023, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí: Lê Thị Hồng Nga - Bí thư Đảng ủy Khối, Võ Văn Yên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Nguyễn Thành Thơ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối đã đến và làm việc với Chi bộ Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam; tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Chi bộ, đồng chí Thái Linh - Phó Bí thư Chi bộ và các đồng chí lả đảng viên, cán bộ chủ chốt của Viện.

  Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng: nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và nông thôn, hạ tầng kỹ thuật và môi trường trên địa bàn các tỉnh phía Nam; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế và thông tin về khoa học công nghệ, thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Trụ sở chính của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam đặt tại số 65 và 65 Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Hồng Nga - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá cao sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Bí thư và tập thể Cấp ủy Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể của Viện trong thời gian vừa qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị trong thời gian tới Cấp ủy cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của đơn vị để kịp thời định hướng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành Xây dựng. Thực hiện tốt công tác tổ chức, quan tâm quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa, nhất là cán bộ nữ; tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng, công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ, triển khai thực hiện “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại đơn vị.

  (nguồn: https://dukcoquantwtphcm.vn/)

  Bài viết liên quan
  TOP