logo

  Thông báo

  Giới Thiệu Sách

Tin Tức
 • Hội thảo Nâng cao chất lượng quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bằng giải pháp tích hợp, đồng bộ giữa các loại quy hoạch
 • Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam phát huy thế mạnh trong quy hoạch phát triển đô thị
 • Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam ký kết hợp tác với Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp – Việt
 • Đoàn thanh niên Viện Quy hoạch Xây dựng Miền nam tham dự hội nghị tập huấn cho cán bộ đoàn chủ chốt năm 2019
 • Đại hội Hội Qui hoạch và Phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2019-2024)
 • Khởi động lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 • Điều chỉnh Quy hoạch Vùng: Vai trò của TPHCM Rất lớn và Quan trọng - Thời sự 17 Giờ 21/06/2018
 • Báo cáo công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.Hồ Chí Minh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • TOP