logo

  Thông báo

  Giới Thiệu Sách

Vấn đề nóng
 • Bò rừng bison sắp trở lại Anh sau 6.000 năm
  • Bò rừng bison sắp trở lại Anh sau 6.000 năm

   Thứ hai, 11:29 Ngày 13/07/2020

   (CNN) - "Dự án Wilder Blean sẽ chứng minh rằng một giải pháp tự nhiên và hoang dã thích hợp để xử lý khủng hoảng thiên nhiên và khí hậu mà chúng ta đang đối mặt. Việc sử dụng những loài vật then chốt bị thiếu vắng như bò rừng bison để phục hồi môi trường tự nhiên là chìa khóa giúp tạo ra sự đa dạng sinh học cho cảnh quan của chúng ta"

 • Chiến lược phát triển cho làng đô thị nông nghiệp bền vững
  • Chiến lược phát triển cho làng đô thị nông nghiệp bền vững

   Thứ bảy, 16:58 Ngày 04/06/2016

   (Tạp chí Kiến trúc Việt Nam) – Tổ chức không gian làng – đô thị sinh thái theo hướng hình thành các cộng đồng nông nghiệp cố kết về mặt xã hội, kinh tế và sinh thái, có cấu trúc độc lập tương đối (tự cung tự cấp), với các tiện ích và dịch vụ xã hội đầy đủ. Làng đô thị sinh thái được hình thành trên cơ sở hỗ trợ cho nền kinh tế nông nghiệp và cùng cam kết xây dựng giá trị chung nhất, đó là phát triển văn hóa cộng đồng, sản xuất sinh thái, giảm thiểu ảnh hưởng môi trường và tái thiết tự nhiên. Mỗi làng có thể có các cộng đồng nhỏ hơn, cùng chia sẻ các giá trị về sinh thái, kinh tế, xã hội và văn hóa.

  TOP