- Thông tin liên hệ -

BỘ XÂY DỰNG

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG MIỀN NAM

Phone : 08 38224476 - Fax: 08 38220090

Viện trưởng

Họ tên: Nguyễn Thanh Hải
Điện thoại:
Email:

Viện phó

Họ tên: Trần Thị Hồng Hạnh
Điện thoại:
Email:

Viện phó

Họ tên:
Điện thoại:
Email:

Viện phó

Họ tên: Lê Quốc Hùng
Điện thoại:
Email:

- Các trung tâm -

 • Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Vùng

  Giám đốc: Ngô Minh Công

  Địa chỉ: 65Bis, Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM

  Điện thoại: 084. 08. 3910 3506

  Fax: 084. 08. 3910 3507

 • Trung tâm Quy hoạch và Phát triển Đô thị

  Giám đốc: Phan Nguyễn Trọng Khôi

  Địa chỉ: 65Bis, Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

  Điện thoại: 084. 08. 3914 0054

  Fax: 084. 08. 3822 0090

 • Trung tâm Tư vấn ứng dụng thiết kế, quy hoạch

  Giám đốc: Đỗ Ngọc Hoàn

  Địa chỉ: 65Bis, Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM

  Điện thoại: 084. 08. 3822 4476

  Fax: 084. 08. 3822 0090

 • Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật và Môi trường

  Giám đốc: Phạm Văn Cư

  Địa chỉ: 65Bis, Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

  Điện thoại: 084. 08. 3914 0027

  Fax: 084. 08. 3822 0090

 • Trung tâm Thiết kế đô thị, kiến trúc, cảnh quan và bảo tồn

  Giám đốc: Kiều Thái Công

  Địa chỉ: 65Bis, Mac Dinh Chi, DaKao Ward, Dictrict 1, HCM City

  Điện thoại: 084. 08. 3823 5714

  Fax: 084. 08. 3822 0090

 • Trung tâm Khảo sát và kiểm định xây dựng

  Giám đốc: Nguyễn Chí Tài

  Địa chỉ: 65Bis, Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

  Điện thoại: 084. 08. 3823 5714

  Fax: 084. 08. 3822 0090