Giới thiệu Viện Quy Hoạch Xây Dựng Miền Nam

Thông tin viện:
  • Tên tiếng Việt : VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG MIỀN NAM
  • Tên Tiếng Anh: Southern Institute for Spatial Planning
  • Tên viết tắt:      SISP
  • Viện trưởng:     THS.KTS. Nguyễn Thanh Hải
  • Các viện phó:   TS.KTS. Lê Quốc Hùng, Trần Thị Hồng Hạnh.

Địa chỉ:

Viện Quy Hoạch Xây Dựng Miền Nam

-       Số 65 Mạc Đĩnh Chi , Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

-       Điện thoại: 084. 08. 38235714

-       Fax: 084. 08. 38220090

-       Email: sisp@sisp.org.vn


Khái quát quá trình hình thành:

Viện Quy Hoạch Xây Dựng Miền Nam được thành lập theo quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 18 / 04 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Phân Viện Quy Hoạch Đô thị và Nông thôn Miền Nam