QHXD vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

QHXD vùng tỉnh Đồng Nai - Sơ đồ tổ chức không gian

            QHXD vùng tỉnh Đồng Nai - Sơ đồ tổ chức không gian

Thông tin chung dự án

  • Diện tích tự nhiên: 590,724 ha
  • Quy mô dân số dự báo đến 2030: 3.600.000 - 3.700.000 người
  • QĐ phê duyệt: 1460/QĐ- UBND ngày 23/05/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai