Tìm kiếm mô hình và giải pháp theo quan điểm bền vững để khả thi hóa tiềm năng của các đô thị ven biển

Hội thảo quốc tế với chủ đề tìm kiếm mô hình và giải pháp theo quan điểm bền vững để khả thi hoá tiềm năng của các đô thị ven biển vừa được Viện Quy hoạch Xây dựng miềm Nam (SISP) tổ chức ngày 2/11 tại TP Vũng Tàu. Hội thảo có sự tham dự của gần 100 chuyên gia, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng đến từ các quốc gia trong khu vực và đại diện các Sở Xây dựng từ Ninh Thuận đến Cà Mau.

Ngày 2/11/2018, tại Tp. Vũng Tàu, Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam đã tổ chức hội thảo “Tìm kiếm mô hình và giải pháp theo quan điểm bền vững để khả thi hóa tiềm năng của các đô thị ven biển”.

Hội thảo đã quy tụ được nhiều nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm, ý kiến đóng góp từ các nghiên cứu làm nền tảng để thảo luận và đối thoại giữa các nhà đầu tư, phát triển bất động sản; các học giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia; các công ty tư vấn trong Nước và Quốc tế, các hội nghề nghiệp; và quan trọng là sự có mặt của các nhà quản lý, các đại diện chính quyền địa phương trong khu vực.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị, Hội thảo cũng đã có được gần 30 bài viết khoa học, với nhiều góc tiếp cận về quản lý, giữ gìn, phát triển các đô thị và khu vực sinh thái ven biển. Có thể nhận thấy nhiều nội dung cần tập trung xem xét như lịch sử phát triển các đô thị biển, cách thức quản lý, kinh nghiệm thực tiễn, các mô hình quy hoạch đô thị mang tính khả thi, sức hút từ các đô thị biển về du lịch – kinh tế - văn hóa – xã hội và tài nguyên vùng ven biển.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện Bộ Xây dựng, Viện quy hoạch xây dựng miền Nam, Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

Qua các nghiên cứu và tham luận của Hội thảo, Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam trong chức năng nhiệm vụ được Bộ Xây dựng phân công, mong rằng, thông qua nội dung hội thảo có thể tìm kiếm được các mô hình phát triển về đô thị gắn với biển, giải pháp khai thác tốt nhất các tiềm năng tài nguyên vùng ven bờ; tạo ra động lực mới cho nền kinh tế biển hướng tới phát triển xanh và bền vững; đề xuất khung phát triển và quy hoạch đô thị phù hợp, bảo vệ và làm tăng giá trị cho khu vực ven biển phía Nam..

Các chuyên gia, Công ty tư vấn xây dựng nước ngoài tham dự hội thảo.

Kết quả khoa học đạt được sẽ bổ sung thêm vào năng lực quản lý phát triển đô thị ven biển của Bộ Xây dựng, Chính quyền địa phương các cấp của các tỉnh vùng Duyên hải  và năng lực tham mưu tư vấn ngành của Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam.