Hội thảo khởi động lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030,tầm nhìn đến 2050

Ngày 08/5/2019, Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam do Phó Viện trưởng TS.KTS. Lê Quốc Hùng làm trưởng đoàn đã tham dự hội thảo khởi động lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đại biểu tham gia hội thảo

Tham gia buổi hội thảo có ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn dự án Haskoning DHV-GIZ, Ủy ban nhân dân, các sở ban ngành 13 tỉnh thành thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, các viện nghiên cứu và trường đại học phía Nam. Nội dung buổi hội thảo xoay quanh việc giới thiệu tổng quan, các bước và nội dung lập quy hoạch tích hợp Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long theo Luật Quy hoạch và Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thay mặt Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam, Phó Viện trưởng Lê Quốc Hùng cũng đã tham gia góp ý cho hội thảo về phương thức thực hiện lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch, đặc biệt là về cơ sở khoa học khi thu thập số liệu phục vụ cho công tác dự báo khi lập quy hoạch, các khó khăn trong trong việc tích hợp các quy hoạch ngành và tiến độ thực hiện dự án.

Buổi hội thảo thu hút các đại biểu tham gia phần thảo luận trao đổi các vấn đề, ý tưởng, cách thức tiếp cận quy hoạch vùng, kiến nghị hợp tác và hỗ trợ từ các tỉnh/ thành phố thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long, cơ hội cho quy hoạch tỉnh và các dự án đầu tư.