Hội thảo quốc tế Ý tưởng Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 23/12/2014, Hội thảo quốc tế Ý tưởng Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được tổ chức tại thành phố Cần Thơ dưới sự chủ trì của bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ xây dựng.

Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 1005/QĐ-TTg ngày 20/6/2014. Bộ Xây dựng đã giao Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam (SISP) là đơn vị tư vấn lập quy hoạch phối hợp với tư vấn quốc tế lập ý tưởng quy hoạch.

Hội thảo được tổ chức nhằm tham khảo  lấy ý kiến của các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các chuyên gia khoa học Việt Nam và Quốc tế để làm rõ về ý tưởng quy hoạch vùng gồm các vấn đề phát triển vùng, tầm nhìn, mô hình phát triển, tổ chức không gian vùng, cơ sở hạ tầng vùng, mô hình quản lý và liên kết vùng, theo xu hướng phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu của Hội thảo cũng nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cũng như tính khả thi của ý tưởng Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội thảo bao gồm báo cáo dẫn luận của các tư vấn SISP và tư vấn quốc tế, và các bài thuyết trình theo chuyên đề của các nhà khoa học Việt Nam và Quốc tế về các lĩnh vực: kinh tế, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, giao thông, cảnh quan, môi trường, nông nghiệp, thủy lợi, biến đổi khí hậu.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đã kết luận, cho dù chỉ diễn ra trong một ngày nhưng hết sức hiệu quả, các tham luận và các bài trình bày của chuyên gia đã đưa ra những nhận định, quan điểm và thông tin chính xác, phù hợp và bổ ích. Những đóng góp nói trên sẽ giúp các tư vấn nhận diện được các tồn tại cần giải quyết và các giải pháp có sự đồng thuận cao trong quá trình điều chỉnh quy hoạch.