GIAO LƯU ĐÁ BÓNG HÀNG TUẦN VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÙNG NGÀNH

     Nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn luyện sức khỏe cho các cán bộ sau giờ làm việc, từ đó kích thích tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị với nhau.

     Vào mỗi chiều thứ 2 hàng tuần, cán bộ Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam duy trì tổ chức các buổi đá bóng giao hữu với các đơn vị cùng ngành như Công ty CP tư vấn xây dựng tổng hợp; Phân viện Quy hoạch đô thị nông thôn miền Nam; Trung tâm tư vấn xây dựng VNCC- chi nhành thành phố Hồ Chí Minh, thuộc tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam; Công ty Cổ phần kiến trúc Việt…