Đoàn khối cơ sở Bộ Xây dựng tham gia hiến máu nhân đạo

     Chi đoàn Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam tham gia hiến máu nhân đạo.
 
     Theo kế hoạch 107-KH/ĐK ngày 31/07/2017 của Đoàn khối Bộ Xây dựng về việc phát động phong trào hiến máu nhân đạo. Chi đoàn Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam đã phát động phong trào đến toàn thể các cán bộ và đoàn viên thanh niên Viện.


     Chi đoàn Viện có 12 cán bộ và đoàn viên tham gia hiến tặng máu. Đây là hoạt động thường niên lần thứ 8 do Đoàn khối phối hợp với Viện Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức hiến máu nhân đạo chào mừng 72 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.     
Đỗ Đạt