CHƯƠNG TRÌNH “VÌ BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO”

     Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ VII, nhiệm kỳ (2017-2022), Công trình thanh niên “Vì Biên giới - Hải đảo” và Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.

     Ban Thường vụ Đoàn khối thiết kế sản phẩm áo thun cao cấp có in logo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hình ảnh tuyển truyền biển đảo với chủ đề “Tuổi trẻ Khối Bộ Xây dựng hướng về Biển-Đảo quê hương” nhằm góp phần tích cực các hoạt động hướng về Biên giới - Hải đảo Việt Nam.

Description: C:\Users\Angel\Desktop\đăng web phục vụ hội thảo\ảnh phục vụ đăng web\FB_IMG_1504258910420.jpg

     Bên cạnh đó, các hoạt động thực hiện Chương trình thanh niên “Vì Biên giới - Hải đảo” năm 2017 còn có các chương trình:

     + Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, con em chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn;

     + Xây tặng nhà Tình nghĩa, Nhà đồng đội;

     + Tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa với Lữ Đoàn 146 – Vùng 4 Hải quân và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông kết hợp tổ chức Hội trại “Một ngày làm chiến sỹ”

     Để góp phần hoàn thành chương trình thanh niên trong năm 2017 của toàn Khối, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến đến tất cả các đoàn viên, thanh niên, người lao động của Viện tham gia nhiệt tình chương trình.

     Trong thời gian tới, Ban Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam sẽ tiếp tục phát động các phong trào đến toàn thể đoàn viên, thanh niên của Viện để phong trào Đoàn của Viện ngày một lớn mạnh hơn, góp phần vào công cuộc phát triển Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam.

Đỗ Đạt