Chi Đoàn Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam tham gia Hội thi trực tuyến Tự hào sử Việt lần thứ 4-2017 do báo Tuổi Trẻ kết hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM tổ chức

     Nhằm thực hiện thông báo số 101-TB/ĐK ngày 21/07/2017 của Đoàn khối Bộ Xây dựng về việc Hội thi trực tuyến “Tự hào sử Việt” chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng”. Chi đoàn Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam đã thông báo, phổ biến đến toàn thể chi đoàn Thanh niên Viện được biết và tham gia cuộc thi.

     Chi đoàn Viện có 02 đồng chí tham gia là: đồng chí Nguyễn Văn Chính và đồng chí Hoàng Linh.

     Kết thúc hội thi Chi đoàn Viện xuất sắc có 01 đồng chí đạt giấy khen của đoàn khối BXD (01 trong 05 cá nhân có số điểm thi cao nhất).

 

     Hội thi đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên trong và ngoài Viện thông qua những bài học, những giá trị quan trọng trong lịch sử dân tộc, đồng thời đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Dân ta phải biết sử ta”.

Đỗ Đạt