QHXD vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

QHXD vùng tỉnh Tiền Giang - Sơ đồ tổ chức không gian

                    QHXD vùng tỉnh Tiền Giang - Sơ đồ tổ chức không gian

Thông tin chung dự án

  • Diện tích tự nhiên 250.860 ha
  • Quy mô dân số dự báo đến 2030: 1.900.000 - 2.000.000 người
  • QĐ phê duyệt: 3492/QĐ- UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Tiền Giang