QHXD vùng tỉnh Long An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

QHXD vùng tỉnh Long An - Sơ đồ tổ chức không gian

                   QHXD vùng tỉnh Long An - Sơ đồ tổ chức không gian

Thông tin chung dự án

  • Diện tích tự nhiên: 449.235 ha
  • Quy mô dân số dự báo đến 2030: 1.800.000 người
  • QĐ phê duyệt: 4666/QĐ- UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Long An