QHXD vùng tỉnh Bình Thuận đến năm 2025

QHXD vùng tỉnh bình thuận - Sơ đồ tổ chức không gian

                         QHXD vùng tỉnh bình thuận - Sơ đồ tổ chức không gian

Thông tin chung dự án

  • Diện tích tự nhiên: 781,043 ha
  • Quy mô dân số dự báo đến 2025: 1.600.000 - 1.700.000 người
  • QĐ phê duyệt: 2576/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 của UBND Tỉnh Bình Thuận