QHXD vùng tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030

QHXD vùng tỉnh Bến Tre - Sơ đồ định hướng phát triển không gian

                  QHXD vùng tỉnh Bến Tre - Sơ đồ định hướng phát triển không gian

Thông tin chung dự án

  • Diện tích tự nhiên: 235.770 ha
  • Quy mô dân số dự báo đến 2030: 1.450.000 - 1.770.000 người
  • QĐ phê duyệt: 2423/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bến Tre