QHXD vùng biên giới Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2005-2020 và tầm nhìn sau 2020

                 QHXD vùng biên giới Việt Nam - Campuchia (Bình Phước - Kiến Giang) - Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QHXD vùng biên giới Việt Nam - Campuchia (Bình Phước - Kiến Giang) - Sơ đồ định hướng phát triển không gian                                                     

                          QHXD vùng biên giới Việt Nam - Campuchia (Kontum - Đăk Nông) - Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QHXD vùng biên giới Việt Nam - Campuchia (Kontum - Đăk Nông) - Sơ đồ định hướng phát triển không gian

Thông tin chung dự án

  • Phạm vi quy hoạch bao gồm 10 tỉnh: từ KonTum đến Kiên Giang
  • Diện tích tự nhiên 73.369 km2
  • Quy mô dân số dự báo đến 2020: 16,5 triệu người
  • QĐ phê duyệt: 925/QĐ-TTg ngày 29/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ