TÌM KIẾM MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP THEO QUAN ĐIỂM BỀN VỮNG ĐỂ KHẢ THI HÓA TIỀM NĂNG CỦA CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN

    

   

TÌM KIẾM MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP THEO QUAN ĐIỂM BỀN VỮNG ĐỂ KHẢ THI HÓA TIỀM NĂNG CỦA CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN.

Là một quốc gia ven biển trong vùng biển Đông, Việt Nam có một vùng biển đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền, có bờ biển dài 3.260 km, với cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên đa dạng phong phú, bãi biển đẹp và thời tiết ôn hòa, có các đô thị biển lịch sử lâu đời, có vị trí địa chính trị và địa kinh tế chiến lược trên tuyến đường biển quốc tế Đông Tây không chỉ cho phép phát triển kinh tế biển, đô thị biển mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Theo ước tính, quy mô kinh tế (GDP) biển và vùng ven biển Việt Nam bình quân đạt khoảng 47- 48% GDP cả nước, trong đó GDP của kinh tế “thuần biển” đạt khoảng 20-22% tổng GDP cả nước. Để phát huy các tiềm năng của biển trong thế kỷ XXI, Hội nghị lần thứ tư ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã thông qua Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, trong đó nhấn mạnh "Thế kỷ XXI được thế giới xem là thế kỷ của đại dương”.

Khu vực ven biển là điểm đến phổ biến và hấp dẫn nhất nhất, mang lại tăng trưởng kinh tế, đồng thời kéo theo là sự phát triển đô thị và gia tăng nhu cầu về nguồn lực, cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Vị trí chiến lược của các thành phố ven biển tạo thuận lợi cho giao thông vận tải và phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp v.v.. Cảnh quan tự nhiên, bãi biển dài và đẹp, thời tiết ôn hòa ...là những tiềm năng lớn cho phát triển du lịch, tạo thuận lợi quá trình gia tăng các cơ sở du lịch và đô thị hóa. Xu hướng chính phát triển hiện nay có thể định hình một số các chức năng chủ đạo như cho các đô thị ven biển như: đô thị du lịch, đô thị sinh thái, đô thị dịch vụ ngư nghiệp, đô thị cảng biển… Cũng như ở hầu hết các đô thị ven biển khác trên thế giới, sự phát triển của dân số và các hoạt động kinh tế xã hội, và sự ưa chuộng sống ở các vùng ven biển Việt Nam đã dẫn đến sự phát triển nhanh chóng và thay đổi bộ mặt của các đô thị biển và khu vực ven biển, đôi khi mất kiểm soát.

Các thách thức phổ biến hiện nay ở các thành phố ven biển đòi hỏi sự phát triển của đô thị biển phải được quy hoạch tốt và quản lý tốt, không chỉ vì các lý do hiệu quả và kinh tế mà còn để tránh gây suy thoái môi trường dẫn đến sự xấu đi của chất lượng cuộc sống và sức khoẻ con người. Các khu vực và đô thị ven biển cần phải bảo đảm được chiến lược phát triển riêng biệt và thúc đẩy đặc trưng, bản sắc. Bảo đảm được chất lượng môi trường và sinh thái, tính nguyên vẹn của tài nguyên tự nhiên, xã hội và văn hóa, chất lượng và điều kiện bảo tồn của những công trình xây dựng lịch sử và khu khảo cổ học, chất lượng quản lý du lịch và tầm nhìn cho tương lai.

Hội thảo khoa học về đô thị ven biển và phát triển bền vững nhằm cung cấp một diễn đàn đa ngành để thảo luận về một loạt các vấn về thách thức, cơ hội và xu hướng phát triển, định hướng chiến lược, mô hình phát triển, giải pháp quy hoạch, quản lý, các kinh nghiệm quốc tế và trong nước v.v. Hội thảo đem đến cơ hội thảo luận và đối thoại giữa các nhà đầu tư và phát triển bất động sản, các học giả, các nhà khoa học, các chuyên gia, các công ty tư vấn trong và ngoài nước, các hội nghề nghiệp, các nhà tư vấn và nhà quản lý, chính quyền địa phương… tham gia để đóng góp các nghiên cứu, quan điểm và kinh nghiệm thực tế với mục đích là tìm kiếm các mô hình, giải pháp khai thác tốt nhất các tiềm năng ven biển; tạo ra động lực mới cho nền kinh tế biển hướng tới phát triển xanh và bền vững; đề xuất khung phát triển và quy hoạch, bảo vệ và làm tăng giá trị cho khu vực ven biển.

Với mục tiêu này, chủ đề của Hội thảo được chia thành nhóm chủ đề chính như sau:

Nhóm vấn đề 1: Nhận dạng Tiềm năng, cơ hội và thách thức trong khai thác và phát triển các khu vực ven biển

  • Nhận dạng tiềm năng và cơ hội phát triển từ các đặc trưng riêng biệt của các khu vực ven biển và và đô thị biển;
  • Các đặc trưng bản sắc cần bảo tồn và phát huy giá trị;
  • Thách thức trong khai thác và phát triển theo hướng bền vững.

Nhóm vấn đề 2: Tầm nhìn phát triển, mô hình, giải pháp và kinh nghiệm quy hoạch

  • Tầm nhìn và mục tiêu chiến lược phát triển đô thị ven biển;
  • Mô hình, giải pháp trong khai thác kinh doanh, quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan v.v. cho các khu vực phát triển đô thị ven biển;
  • Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển, quy hoạch và quản lý các đô thị ven biển

Nhóm vấn đề 3: Quản lý phát triển và giải pháp thực thi

  • Các quy định và biện pháp đối với việc quản lý phát triển cho các khu vực ven biển. 

Ban Biên tập